Witamy Państwa na stronie gabinetu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej. Wybierając znajdujące się powyżej zakładki, dowiedzą się Państwo, w jaki sposób mogę pomóc Waszemu dziecku, Wam samym, oraz Waszym najbliższym.

Każdy człowiek - mały i duży - zmaga się niekiedy z jakimś problemem. Czasem maleńkim, z którym radzi sobie sam, czasem z większym, który dopiero ktoś z zewnątrz potrafi zdiagnozować i pomóc przezwyciężyć.

kontakt
Logopeda zajmie się terapią wymowy, pomoże przezwyciężyć wstyd i obawy związane z nieprawidłowym mówieniem. We współczesnym świecie bardzo trudno poruszać się człowiekowi, który ma problemy z komunikacją. Logopeda jest specjalistą, który postawi właściwą diagnozę i przygotuje kompleksowy program terapii, pozwalającej w pewnej perspektywie czasowej wyeliminować nieprawidłowości.

Psycholog pomoże usprawnić Państwa dziecko, zdiagnozować relacje rodzinne, zajmie się problemami w przedszkolu i w szkole, czyli ogólnie pojętą re-edukacją. Terapia taka szczególnie potrzebna jest najmłodszym dzieciom, które nie są w stanie same poprosić o pomoc. Zajęcia i warsztaty edukacyjne oraz usprawnianie koordynacji psycho-ruchowej bardzo pomagają w terapii małego i młodego człowieka.

Metoda Tomatisa wspomaga terapię logopedy i psychologa. Trening słuchowy, przeprowadzany za pomocą wysokospecjalistycznych urządzeń i programów zwanych „elektronicznym uchem”, składa się ze szczegółowej diagnozy, kilkudziesięciu sesji polegających na słuchaniu materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości oraz kilku konsultacji, po których dokonywana jest ocena audio-psycho-fonologiczna. Trening słuchowy metodą Tomatisa wspomaga terapię dzieci i dorosłych (w tym kobiet w ciąży). Dzięki specjalistycznym programom przygotowywanym przez pedagoga we współpracy z psychologiem i/lub logopedą, pacjent jest w stanie znacznie skuteczniej radzić sobie z zaburzeniami mowy (wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy), zaburzeniami emisji głosu (chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu), zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudnościami w nauce języków obcych (nauka fonemów - częstotliwości nieobecnych w języku ojczystym), trudnościami szkolnymi, stresem, depresją i wieloma innymi problemami wpływającymi negatywnie na komfort życiowy. Twórcą tej metody jest profesor medycyny Alfred Tomatis - francuski otolaryngolog i audiolog, który prowadził badania nad zależnością między słyszeniem a tworzeniem głosu i produkcją mowy. Jego najważniejszym odkryciem jest stwierdzenie, że słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Metoda Tomatisa.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej

Certified Tomatis Consultant | psycholog | logopeda
Warszawa - Międzylesie

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka