Psycholog - opieka przedszkolna

Nawet mały człowiek może borykać się z wieloma problemami, nie potrafi jednak poradzić sobie z nimi sam. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy – to osoby, które powinny zwrócić uwagę na zaburzenia zachowania dziecka i udać się po pomoc do specjalisty – psychologa.

Pomoc psychologiczna gabinetu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej realizowana jest w dwóch najważniejszych obszarach terapii:

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych.

W zakresie diagnozy:

- badanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich (gotowość do nauki czytania, pisania, liczenia, rozumowania);

- diagnozowanie problemów rozwoju emocjonalno-społecznego naszych dzieci.

W zakresie terapii:

Zajęcia indywidualne z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod terapeutycznych:

1. Metoda wspierania rozwoju Paula Dennisona, stymulująca naturalne mechanizmy rozwoju osobowości dziecka poprzez fizyczny ruch ciała.

2. Terapia ręki wg teorii Integracji Sensorycznej - stosowana w pracy z dziećmi o obniżonej sprawności grafomotorycznej.

3. Stymulacja rozwoju integracji sensorycznej - wspomaganie prawidłowego rozwoju sensoryczno-motorycznego dziecka, zapobiegając równocześnie późniejszym problemom i trudnościom szkolnym.

4. Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block - ćwiczenia i zabawy ruchowe połączone z wokalizacją, wspaniale stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka.

5. Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) - zmniejszająca u dzieci z deficytami rozwojowymi ryzyko przyszłych niepowodzeń w nauce szkolnej.

6. Terapia z elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

7. Terapia z elementami Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

W pracy indywidualnej z dziećmi sześcioletnimi psycholog korzysta także z komputerowych programów edukacyjnych. Komputer w gabinecie psychologicznym służy wspomaganiu rozwoju dziecka, jest również przydatny do wzmacniania pozytywnego nastawienia dzieci do zajęć terapeutycznych.

2. Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, realizowane przez:

- indywidualne konsultacje i porady dla rodziców realizowane w formie warsztatów

- spotkania z rodzicami dzieci kończących edukację przedszkolną, dotyczące dojrzałości szkolnej.

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka