Wczesne wykrywanie wad słuchu

Prawidłowe słyszenie jest podstawowym warunkiem opanowania mowy przez dziecko. Wada słuchu utrudnia odbiór mowy otoczenia, a w skrajnych przypadkach – wręcz go uniemożliwia. Ponadto zaburzenie słuchu wpływa nie tylko na kształtowanie się mowy, lecz na cały rozwój człowieka.

Niedosłuch obecny w najwcześniejszym okresie życia dziecka wpływa na znaczne opóźnienie lub brak rozwoju mowy, problemy emocjonalne oraz obniżenie możliwości poznawczych, a więc i edukacyjnych.

Każdy rodzic może w domu podczas zabawy z dzieckiem wykonać test rozwoju reakcji słuchowych i mowy. Kiedy po jego wykonaniu pojawią się wątpliwości, lub odpowiedź na dwa lub więcej pytań dla danego wieku brzmi NIE, należy zgłosić się do lekarza pediatry, aby skierował dziecko na badanie słuchu do ośrodka audiologicznego. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się inaczej, własnym tempem, jednak lepiej upewnić się, że wszystko jest w porządku, niż pozwolić, by problem narastał.

Od 1- 3 miesięcy:

Około 2 miesiąca życia niemowlęta głużą (gruchają). Są to najczęściej dźwięki gardłowe k, g, h. Te wokalizacje pojawiają się niezależnie od tego, czy dziecko słyszy, czy nie.
• Reaguje zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek na głośne dźwięki- TAK NIE
• Od drugiego miesiąca reaguje na głos bliskiej osoby (kiedy jej nie widzi) TAK NIE
• Budzi się przy głośnych dźwiękach TAK NIE
• Głuży tzn. wydaje gardłowe dźwięki TAK NIE

Od 4- 6 miesięcy:

Około 5 miesiąca życia niemowlę zaczyna gaworzyć. Powtarza dźwięki, najczęściej sylaby. Na tym etapie milknie dziecko, które urodziło się z poważnym niedosłuchem.
• Zwraca głowę w kierunku głosu znanej osoby lub innego dźwięku TAK NIE
• Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi TAK NIE
• Reaguje gaworzeniem na mowę matki TAK NIE
• Reaguje płaczem lub podrywa się przy głośnym hałasie TAK NIE

Od 7-12 miesięcy:

Pojawiają się pierwsze reakcje na wołanie po imieniu, dziecko zaczyna powtarzać niektóre dźwięki.
• Reaguje na swoje imię, zwraca głowę w kierunku, z którego dochodzi głos lub inny dźwięk
• Gaworzy tzn. powtarza sylaby, np. ”ba”-„ba”
• Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi
• Używa własnego głosu, chcąc zwrócić na siebie uwagę
• Próbuje naśladować głos mamy, taty pod względem rytmu i głośności
• Spogląda lub wskazuje palcem osoby, gdy się o nie prosi.

Od 13-18 miesięcy:

Do ukończenia 2 roku życia dziecko przyswaja około 300 wyrazów.
• Reaguje na swoje imię wołane z drugiego pokoju
• Naśladuje wiele słów
• Szuka źródła interesującego go dźwięku
• Mówi pierwsze trzy lub cztery słowa
• Bawią go rymowanki
• Poproszone pokaże np. nos
• Naśladuje głosy zwierząt
• Tańczy przy muzyce

Wróć do spisu artykułów

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka