Logopeda - zakres pomocy

Gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej powstał z myślą o terapii dzieci i młodzieży. Oto zakres świadczonych usług:

1. Trening słuchowy metodą TOMATISA

2. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy
Określanie rozwoju mowy dziecka w stosunku do normy wiekowej, konsultacje i porady, jak przeciwdziałać powstawaniu wad wymowy.

3. Korygowanie zaburzeń wymowy
Korygowanie błędów w wymowie, polegających na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, r, d, g, k i innych.

4. Stymulowanie rozwoju mowy
Oddziaływanie na dziecko różnymi metodami w celu pobudzenia jego aktywności słownej.

5. Terapia opóźnionego rozwoju mowy
Terapia dziecka, u którego nie postępuje rozwój mowy w stopniu, który określają normy wiekowe.

6. Terapia jąkania
Terapia zaburzeń płynności mowy.

7. Terapia mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi.

8. Korygowanie zaburzeń dźwięczności i zaburzeń głosu.

9. Stymulowanie i kształtowanie mowy dzieci z osłabionym słuchem.

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka