Gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej powstał z myślą o terapii dzieci i młodzieży. Oto zakres świadczonych usług:

 1. Trening słuchowy metodą TOMATISA

2. Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń rozwoju
Określanie rozwoju psychofizycznego dziecka w stosunku do normy wiekowej, konsultacje i porady, jak należy usprawniać dziecko.

3. Szeroko pojęta re-edukacja
Usprawnianie koordynacji psycho-motorycznej, trening uwagi, wspomaganie nauki pisania i czytania.

4. Terapia zaburzeń percepcji
Usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

5. Terapia zaburzeń orientacji przestrzennej
Wspomaganie kształcenia lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

6. Badanie gotowości szkolnej
Określanie stopnia przygotowania dziecka do pójścia do szkoły na podstawie badań i analizy wyników.

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka