Logopeda dla przedszkolaków

Drodzy Rodzice!

Wady wymowy można i należy korygować już w pierwszych latach życia dziecka. Im wcześniej podjęta zostaje interwencja logopedyczna, tym rezultaty są lepsze, trwalsze i szybsze. Pierwsze oznaki nieprawidłowości można dostrzec już w wieku przedszkolnym. Przyjdźcie do specjalisty, gdy zauważycie, że dziecko, próbując wymówić głoski "s", "z", "c", "dz", wsuwa język między zęby. Zgłoście się, gdy pięciolatek nadal nie wymawia "sz", "ż", "cz", "dż". Odwiedźcie logopedę, gdy dziecko w starszakach miesza spółgłoski dźwięczne z bezdźwięcznymi. Jeśli dziecko w wieku 3-5 lat zamiast "r" wymawia "j", "l" lub "ł", to wszystko w porządku, ale gdy zastępuje "r" dźwiękami, których nie ma w naszym języku, jest to wyraźna przesłanka, by zgłosić się z nim do specjalisty. Także wtedy, gdy dziecko stale mówi przez nos, mówi dużo gorzej i mniej od rówieśników, po ukończeniu czwartego roku życia zamiast "k" i "g" mówi "t" i "d" – wizyta u logopedy jest niezbędna.

Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, od błahych, po poważne (wady zgryzu, zaburzenia słuchu fonematycznego, słabe napięcie mięśni języka, przerost trzeciego migdałka, skrzywienie przegrody nosa). W takich przypadkach bezwzględnie konieczna jest jak najszybsza diagnoza problemu i podjęcie terapii.

Pamiętajcie! Mały człowiek nie zdaje sobie sprawy z własnych problemów. Każde dziecko chce mówić poprawnie, wyraźnie i zrozumiale. Dziecko, które idzie do szkoły i ma problemy z wymową, nie tylko osiąga gorsze wyniki w nauce, ale staje się z biegiem czasu nieśmiałe, zamknięte w sobie i ma utrudniony kontakt z innymi. Z tego powodu maleją jego szanse na aktywny udział i sukces w życiu prywatnym i zawodowym.

Bardzo ważna jest profilaktyka, dlatego:

1. Włączajcie się do świadomej oraz systematycznej obserwacji dziecka.

2. Analizujcie przyrost umiejętności językowo – komunikacyjnych dziecka, a w przypadku słabego przyrostu kontaktujcie się z zaufanym specjalistą – lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.

3. Zawsze mówcie zrozumiale do dziecka – bądźcie najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – uczcie dzieci powtarzać.

4. Nagradzajcie często swoje dzieci uśmiechem, gestem, słowem, ale wyznaczajcie również „granice”.

5. Jak najwcześniej osłuchujcie dziecko ze słowem, czytając dziecku uczycie je obcować z książkami i dbać o nie.

6. Często żartujcie z dzieckiem, uczcie je wyliczanek oraz prostych piosenek.

7. Zapewniajcie dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwarzajcie warunki do rysowania i malowania.

8. Dbajcie o odpowiednią dietę dziecka - zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro – i makroelementy.

9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętajcie o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.

10. Szanujcie indywidualność dziecka i uczcie je samodzielności w każdej dziedzinie życia.

Jednak profilaktyka nie zawsze zapobiega powstawaniu problemów. Statystyki mówią, że aż 20% pierwszoklasistów ma wady wymowy. Dlatego też, jeśli podejrzewacie u dziecka jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy nie zwlekajcie z wizytą u logopedy. Największe szanse powodzenia terapii mają dzieci będące pod systematyczną opieką logopedyczną od 3 roku życia.

Zapraszamy na konsultacje!

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka