Logopeda dla uczniów szkół

Drodzy Rodzice!

Pamiętajcie! Im wcześniej podjęta zostaje interwencja logopedyczna, tym rezultaty są lepsze, trwalsze i szybsze. Prawdą jest, że pierwsze oznaki nieprawidłowości można dostrzec już w wieku przedszkolnym. Niestety, często bywa tak, że mimo wyraźnych przesłanek, rodzice odkładają konsultację logopedyczną i problemy dziecka z mówieniem się utrwalają. Wiedzcie jednak, że nigdy nie jest za późno! Zasięgnijcie porady specjalisty, gdy zauważycie, że dziecko mówi wyraźnie gorzej i mniej od rówieśników, gdy nie reaguje na polecenia albo wykonuje je błędnie, gdy ma problemy w nauce pisania i czytania.

Bardzo ważna jest profilaktyka, dlatego:

1. Włączajcie się do świadomej oraz systematycznej obserwacji dziecka.

2. Analizujcie przyrost umiejętności językowo – komunikacyjnych dziecka, a w przypadku słabego przyrostu kontaktujcie się z zaufanym specjalistą – lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.

3. Zawsze mówcie zrozumiale do dziecka – bądźcie najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – uczcie dzieci powtarzać.

4. Nagradzajcie często swoje dzieci uśmiechem, gestem, słowem, ale wyznaczajcie również „granice”.

5. Jak najwcześniej osłuchujcie dziecko ze słowem, czytając dziecku uczycie je obcować z książkami i dbać o nie.

6. Często żartujcie z dzieckiem, uczcie je wyliczanek oraz prostych piosenek.

7. Zapewniajcie dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwarzajcie warunki do rysowania i malowania.

8. Dbajcie o odpowiednią dietę dziecka - zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro – i makroelementy.

9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętajcie o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.

10. Szanujcie indywidualność dziecka i uczcie je samodzielności w każdej dziedzinie życia.

Jednak profilaktyka nie zawsze zapobiega powstawaniu problemów. Statystyki mówią, że aż 20% pierwszoklasistów ma wady wymowy. Dlatego też, jeśli podejrzewacie u dziecka jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy nie zwlekajcie z wizytą u logopedy. Dzieci objęte opieką logopedy w wieku szkolnym bardzo szybko mogą osiągnąć stopień poprawności równy ich rówieśnikom.

Przyczyny problemów z wymową mogą być różne, od błahych, po poważne (zaburzenia słuchu fonematycznego, wady zgryzu, słabe napięcie mięśni języka, przerost trzeciego migdałka, skrzywienie przegrody nosa). W takich przypadkach bezwzględnie konieczna jest jak najszybsza diagnoza problemu i podjęcie terapii.

Pamiętajcie! Każde dziecko chce mówić poprawnie, wyraźnie i zrozumiale. Dziecko, które w szkole ma problemy z poprawną wymową, nie tylko osiąga gorsze wyniki w nauce, ale staje się z biegiem czasu nieśmiałe, zamknięte w sobie i ma utrudniony kontakt z innymi. Z tego powodu maleją jego szanse na aktywny udział i sukces w życiu prywatnym i zawodowym.

Zapraszamy na konsultacje!

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka