Psycholog - opieka wczesnoszkolna

Okres wczesnoszkolny jest jednym z momentów krytycznych w rozwoju małego człowieka. Nowi koledzy, nowi nauczyciele, wreszcie nowe zadania i wymagania sprawiają, że u niektórych dzieci pojawiają się problemy i zaburzenia zachowania.

Gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z problemami szkolnymi, oraz promowaniem metod, które aktywizują ich pracę i zwiększają efektywność uczenia się.

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa jest uczeń. Psycholog rozpoznaje potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Praca psychologa polega na zbieraniu informacji na temat dzieci, problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku, itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć.

Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami. Jest to niezwykle ważne i znacznie przyspiesza terapię młodego człowieka.
Przez cały okres pracy psycholog buduje swój wizerunek negocjatora. Po pewnym czasie staje się osobą, która jest godna zaufania, pomocna, a przede wszystkim skuteczna.

Zadania psychologa:
• diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i osobowościowego.
• terapia indywidualna dzieci z problemami emocjonalnymi.
• zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju intelektualnego.
• zajęcia warsztatowe dla młodzieży.
• zajęcia warsztatowe dla rodziców.

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka