Gabinet logopedyczno-psychologiczny znajduje się w Warszawie-Międzylesiu, w okolicach Centrum Zdrowia Dziecka i Instytutu Kardiologii. Terapia logopedyczna oraz zajęcia edukacyjno-usprawniające są tylko i wyłącznie indywidualne, to znaczy, że bierze w nich udział tylko jedno dziecko i tylko na nim skupiona jest cała uwaga osoby prowadzącej terapię. Czasem zdarza się, że przydatna jest obecność jednego z rodziców, zwłaszcza wtedy, gdy w programie zajęć pojawiają się elementy wymagające pracy dziecka w domu, co, naturalnie, musi odbywać się z pomocą osoby dorosłej.

Gabinet wyposażony jest we wszelki sprzęt niezbędny do pracy z podopiecznymi. Pomoce dydaktyczne i logopedyczne są na wyposażeniu gabinetu i każde dziecko otrzymuje je na własność. Zajęcia przygotowywane są na bieżąco, a ich przebieg uwarunkowany jest postępami podopiecznego. W czasie pracy wykorzystywane są najnowocześniejsze zdobycze informatyki i elektroniki, jak też tradycyjne metody usprawniania. Sprzęt niezbędny do stymulacji aparatu mowy jest jednorazowy i po każdych zajęciach zostaje zutylizowany.

Zajęcia dla dzieci trwają od 40 do 50 minut, choć czasem zdarza się, że są przedłużane, w zależności od potrzeb i stopnia koncentracji dziecka. Po każdym spotkaniu rodzice informowani są o postępach ich pociechy, a także instruowani w jaki sposób pracować w domu, aby utrwalać przyswojone poprawnie zachowania.

Warsztaty dla rodziców trwają od 90 do 120 minut. W czasie zajęć praktycznych uczestnicy otrzymują materiały oraz konkretne zalecenia i wskazówki do samodzielnej pracy z ich dzieckiem w domu, pozwalającej znacznie szybciej utrwalić poprawne zachowania, a tym samym przyspieszyć terapię.

Copyright © 2008. logopeda-warszawa.pl  |  Mapka